Flyer Novi Sad Ikona

Podela flajera
Novi Sad

Flyer je marketinška agencija koja pruža usluge distribucije reklamnog materijala na teritoriji celog Novog Sada.

Napravili smo preciznu podelu grada Novog Sada po reonima sa preciznim popisom stanova i kuća za svaki reon. Ukoliko želite podelu flajera za ceo Novi Sad popunite upit za ceo grad.

Izdvojili smo delove grada Novog Sada na 24 reona tako da možete vrlo lako da odaberete željeni deo grada prilikom slanja upita. Takođe možete odabrati ceo Novi Sad ili prigradska mesta kroz naš upit za saradnju.

Podela flajera
po delovima grada

Novi Sad podelili smo na reone. Klik na reon daje vam precizne informacije o broju stanova i kuća za taj reon. 

Novi-Sad-reoni

Reon 1

Stanova: 5 691

Reon 2

Stanova: 4 502

Reon 3

Stanova: 9 822

Reon 4

Stanova: 1 782

Reon 5

Stanova: 818

Reon 6

Stanova: 6 024

Reon 7

Stanova: 4 497

Reon 8

Stanova: 3 037

Reon 9

Stanova: 2 033

Reon 10

Stanova: 4 872

Reon 11

Stanova: 13 461

Reon 12

Stanova: 3 139

Reon 13

Stanova: 3 612

Reon 14

Stanova: 4 798

Reon 15

Stanova: 2 819

Reon 16

Stanova: 2 081

Reon 17

Stanova: 2 571

Reon 18

Stanova: 4 149

Reon 19

Stanova: 1 679

Reon 20

Stanova: 4 889

Reon 21

Stanova: 6 652

Reon 22

Stanova: 8 570

Reon 23

Stanova: 1 824

Reon 24

Stanova: 2 510

Reon T1

Stanova: /

Reon T2

Stanova: /

Reon 1 – Stanova: 6 523
Reon 2 – Stanova: 5 523
Reon 3 – Stanova: 13 364
Reon 4 – Stanova: 1 783
Reon 5 – Stanova: 1 163
Reon 6 – Stanova: 6 391
Reon 7 – Stanova: 6 069
Reon 8 – Stanova: 3 073
Reon 9 – Stanova: 2 033

Reon 10 – Stanova: 4 872
Reon 11 – Stanova: 13 461
Reon 12 – Stanova: 3 139
Reon 13 – Stanova: 3 612
Reon 14 – Stanova: 5 132
Reon 15 – Stanova: 4 798
Reon 16 – Stanova: 2 081
Reon 17 – Stanova: 2 571

Reon 18 – Stanova: 4 149
Reon 19 – Stanova: 1 679
Reon 20 – Stanova: 4 889
Reon 21 – Stanova: 6 652
Reon 22 – Stanova: 8 570
Reon 23 – Stanova: 1 824
Reon 24 – Stanova: 2 510
Reon T1 – Stanova: /
Reon T2 – Stanova: /

Pošaljite upit tako što ćete selektovati željene delove grada ili ceo grad.

Pošaljite upit za podelu flajera na teritoriji celog Novog Sada.

Flyer Novi Sad Ikona

Zakažite besplatne
konsultacije

Ukoliko ste zainteresovani za ovakav vid marketinga i imate bilo kakvih nejasnoća vrlo rado ćemo vam pomoći sa neophodnim informacijama i savetima. Naše višegodišnje iskustvo i odlična organizacija dale su veoma dobre rezultate našim klijentima u raznim sferama poslovanja.