Flyer Novi Sad Ikona

Podela flajera
Zrenjanin

Flyer je marketinška agencija koja pruža usluge distribucije reklamnog materijala na teritoriji celog Zrenjanina.

Ceo grad

Napravili smo preciznu podelu Zrenjanina po reonima sa preciznim popisom stanova i kuća za svaki reon. Ukoliko želite podelu flajera za ceo Zrenjanin, popunite upit za ceo grad.

Po reonima

Izdvojili smo delove grada Niša na 8 reona tako da možete vrlo lako da odaberete željeni deo grada prilikom slanja upita. Takođe možete odabrati celu Suboticu ili susedna mesta kroz naš upit za saradnju.

Podela flajera
po delovima grada

Grad Zrenjanin podelili smo na reone. Klik na reon daje vam precizne informacije o broju stanova i kuća za taj reon. 

Zrenjanin-podela-flajera-velika-mapa
Reon 1

Reon 1

Stanova: 1 118

Kuća: 1 428

Reon 2

Reon 2

Stanova: 1 753

Kuća: 1 228

Reon 3

Reon 3

Stanova: 408

Kuća: 1 892

Reon 4

Reon 4

Stanova: 398

Kuća: 429

Reon 5

Reon 5

Stanova: /

Kuća: 2 344

Reon 6

Reon 6

Stanova: /

Kuća: 2 304

Reon 7

Reon 7

Stanova: 4 211

Kuća: 1 526

Reon 8

Reon 8

Stanova: /

Kuća: 3 203

Pošaljite upit tako što ćete selektovati željene delove grada ili ceo grad.