Flyer Novi Sad Ikona

Podela flajera
Vršac

Flyer je marketinška agencija koja pruža usluge distribucije reklamnog materijala na teritoriji celog Vršca.

Ceo grad

Napravili smo preciznu podelu Zrenjanina po reonima sa preciznim popisom stanova i kuća za svaki reon. Ukoliko želite podelu flajera za ceo Zrenjanin, popunite upit za ceo grad.

Po reonima

Izdvojili smo delove grada Niša na 8 reona tako da možete vrlo lako da odaberete željeni deo grada prilikom slanja upita. Takođe možete odabrati celu Suboticu ili susedna mesta kroz naš upit za saradnju.

Podela flajera
po delovima grada

Novi Sad podelili smo na reone. Klik na reon daje vam precizne informacije o broju stanova i kuća za taj reon. 

Vrsac-podela-flajera-Velika-mapa
Reon 1

Reon 1

Stanova: 2 770

Reon 2

Reon 2

Stanova: 1 905

Reon 3

Reon 3

Stanova: 2 680

Reon 4

Reon 4

Stanova: 3 620

Reon 5

Reon 5

Stanova: 1 230

Reon 6

Reon 6

Stanova: 1 910

Pošaljite upit tako što ćete selektovati željene delove grada ili ceo grad.