Flyer Novi Sad Ikona

Podela flajera Beograd
po reonima

Flyer je marketinška agencija koja pruža usluge distribucije reklamnog materijala na teritoriji celog Beograda.

Mapa celog Beograda

Kliknite na tačku na mapi i saznajte broj stanova ili kuća za određeni reon.

Beograd-Reoni

Reon 1

Broj stanova: 2 569

Broj kuća: 101

Reon 2

Broj stanova: 306

Broj kuća: 652

Reon 3

Broj stanova: 925

Broj kuća: 822

Reon 4

Broj stanova: 2 038

Broj kuća: 403

Reon 5

Broj stanova: 4 941

Broj kuća: 295

Reon 6

Broj stanova: 4 200

Broj kuća: 1 200

Reon 7

Broj stanova: 2 387

Broj kuća: 5

Reon 8

Broj stanova: 2 549

Broj kuća: 763

Reon 9

Broj stanova: 6 390

Broj kuća: /

Reon 10

Broj stanova: 6 547

Broj kuća: /

Reon 11

Broj stanova: 6 297

Broj kuća: /

Reon 12

Broj stanova: 5 230

Broj kuća: /

Reon 13

Broj stanova: 8 073

Broj kuća: /

Reon 14

Broj stanova: 7 240

Broj kuća: /

Reon 15

Broj stanova: 5 578

Broj kuća: 888

Reon 16

Broj stanova: 4 424

Broj kuća: 251

Reon 17

Broj stanova: 16 238

Broj kuća: /

Reon 18

Broj stanova: 13 802

Broj kuća: /

Reon 19

Broj stanova: 5 575

Broj kuća: 221

Reon 20

Broj stanova: 5 195

Broj kuća: 177

Reon 21

Broj stanova: 8 364

Broj kuća: 366

Reon 22

Broj stanova: 10 536

Broj kuća: 524

Reon 23

Broj stanova: 14 328

Broj kuća: 804

Reon 24

Broj stanova: 1 988

Broj kuća: 834

Reon 25

Broj stanova: 1 674

Broj kuća: 174

Reon 26

Broj stanova: 5 260

Broj kuća: 207

Reon 27

Broj stanova: 13 123

Broj kuća: 553

Reon 28

Broj stanova: 5 358

Broj kuća: 652

Reon 29

Broj stanova: 4 355

Broj kuća: 629

Reon 30

Broj stanova: 8 192

Broj kuća: 1 483

Reon 31

Broj stanova: 5 507

Broj kuća: 326

Reon 32

Broj stanova: /

Broj kuća: /

Reon 33

Broj stanova: 5 942

Broj kuća: 1 508

Reon 34

Broj stanova: 2 988

Broj kuća: 577

Reon 35

Broj stanova: 11 836

Broj kuća: 474

Reon 36

Broj stanova: 5 407

Broj kuća: 736

Reon 37

Broj stanova: 1 133

Broj kuća: 737

Reon 38

Broj stanova: /

Broj kuća: /

Reon 39

Broj stanova: /

Broj kuća: /

Reon 40

Broj stanova: 879

Broj kuća: 406

Reon 41

Broj stanova: 421

Broj kuća: /

Reon 42

Broj stanova: /

Broj kuća: /

Reon 43

Broj stanova: /

Broj kuća: /

Reon 44

Broj stanova: /

Broj kuća: /

Reon 45

Broj stanova: 6 076

Broj kuća: 1 025

Reon 46

Broj stanova: 5 993

Broj kuća: 812

Reon 47

Broj stanova: 8 241

Broj kuća: 429

Reon 48

Broj stanova: /

Broj kuća: /

Reon 49

Broj stanova: 10 902

Broj kuća: 432

Reon 50

Broj stanova: 4 769

Broj kuća: 193

Reon 51

Broj stanova: /

Broj kuća: /

Reon 52

Broj stanova: /

Broj kuća: /

Reon 53

Broj stanova: 2 542

Broj kuća: 561

Reon 54

Broj stanova: 9 012

Broj kuća: 448

Reon 55

Broj stanova: 5 603

Broj kuća: 661

Reon 56

Broj stanova: 3 882

Broj kuća: 611

Reon 57

Broj stanova: 6 476

Broj kuća: 893

Reon 58

Broj stanova: 3 288

Broj kuća: 613

Reon 59

Broj stanova: 3 072

Broj kuća: 281

Reon 60

Broj stanova: 4 577

Broj kuća: 173

Reon 61

Broj stanova: 5 148

Broj kuća: 1 396

Reon 62

Broj stanova: 7 077

Broj kuća: 135

Reon 63

Broj stanova: 4 577

Broj kuća: 459

Reon 64

Broj stanova: /

Broj kuća: /

Reon 65

Broj stanova: /

Broj kuća: /

Pošaljite upit tako što ćete selektovati željene reone ili ceo grad.

Flyer Novi Sad Ikona

Zakažite besplatne
konsultacije

Ukoliko ste zainteresovani za ovakav vid marketinga i imate bilo kakvih nejasnoća vrlo rado ćemo vam pomoći sa neophodnim informacijama i savetima. Naše višegodišnje iskustvo i odlična organizacija dale su veoma dobre rezultate našim klijentima u raznim sferama poslovanja.