Flyer Novi Sad Ikona

Štampa i podela flajera za Remiks.com

Štampa i podela reklamnih flajera za Remiks.com  iz Beograda.

Slika flajera: